Bekijk onze projecten

MKA Advies is een adviesbureau
voor het realiseren van een duurzame leefomgeving

Sloop blok 4  I 29-03-2006

Herstructurering 

MKadvies B.V. is sinds 2001 betrokken bij herstructureringsopgaven voor zowel gemeentelijke overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Aan de basis van dergelijke projecten ligt de beheersing van de aspecten tijd, geld en kwaliteit en de inventarisatie van de verschillende belanghebbenden. MKadvies B.V. biedt daarbij ondersteuning bij

  • de voorbereidende fasen, zoals de planvorming, exploitatieopzet, gebiedsvisie en engineering,
  • de uitvoeringsfase, zoals het vergunningstraject, de vooronderzoeken, het slooptraject en de aanbestedingen,
  • de uitvoering van de herinrichting van de buitenruimte.

Behalve de inrichting is ook het beheer op lange termijn een belangrijk onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte. MKadvies B.V. verzorgt hierbij de afstemming met de verschillende beheerders en indien gewenst de beheerplannen zodat de gerealiseerde inrichting goed en efficiënt kan worden beheerd binnen de beschikbarer financiële en bestuurlijke kaders.