Bekijk onze projecten

MKA Advies is een adviesbureau
voor het realiseren van een duurzame leefomgeving

Aanzicht nieuwbouw E. Flipsepad 2 vanuit Julianastraat

Wissenkerke, gemeente Noord-Beveland

In de kern Wissenkerke is een duurzame woonwijk gepland op de voormalige sportvelden aan de Sportlaan. MKadvies B.V. heeft hiervoor het rioleringsplan opgesteld en de bestekken voor zowel het bouwrijp maken als het woonrijp maken van de bouwlocatie met de toepassing van een waterpasserende verharding..

A Wissenkerke 001