Bekijk onze projecten

MKA Advies is een adviesbureau
voor het realiseren van een duurzame leefomgeving

Afbeelding1

Herstructurering Groenoord te Schiedam

De wijk Groenoord in Schiedam Noord bestaat voornamelijk uit gestapelde woningbouw. De herstructurering van de wijk is er op gericht om meer diversiteit in woonmilieus te creëren en tevens het winkelbestand uit te breiden. Hiervoor is de herstructurering opgedeeld in verschillende deelgebieden, zoals Zuid A, Zuid B, Midden A,B en C en Bachplein. Tevens is daarbij de gehele buitenruimte inclusief de riolering vernieuwd.

De deelgebieden Zuid A, Zuid B en Midden A zijn intussen afgerond met de bebouwing van het Contabasplein(Zuid A en B) bestaande uit winkels, eengezinswoningen en appartementen. Midden A bestaande uit eengezinswoningen en appartementen. Deelgebied Midden C waarin een groot deel van de eengezinswoningen is gerealiseerd waarbij naar verwqachting in 2013 een begin zal worden gemaakt met de laatste 18 eengesinswoningen. In het deelgebied Midden B zullen eveneens 18 eengezinswoningen(De Notenbalk) worden gerealiseerd. Helaas zijn als gevolg van het inzakken van de woningmarkt de geplande appartementen en overige voorzieningen in deelplan Midden C voorlopig op "hold"gezet.

Zuid A en B

Afbeelding4

In het plandelen Zuid A en B is de gehele openbare ruimte opnieuw ingericht. In het plandeel Zuid B zijn verouderde flatcomplexen gesloopt en daarvoor in de plaats zijn naast eengezinswoningen in diverse uitvoeringen ook een winkelcentrum met appartementencomplex annex parkeerkelder gerealiseerd.

 Midden A

Ook in het plandeel Midden A is de gehele openbare ruimte opnieuw ingericht met nieuwe materialen. Ook hier zijn 4 verouderde complexen gesloopt en deze hebben plaatsgemaakt voor 32 eengezinswoningen en 2 appartementencomplexen.

Heringerichte E. van Beinumlaan 002

Midden B

In het plandeel Midden B wordt dit jaar en in 2013, op het terrein van de voormalige Martinuskerk, het bouwplan De Notenbalk gerealiseerd. Dit bouwplan bestaat uit 20 woningen en een dierenkliniek . De 1e fase, bestaande uit de dierenkliniek met 2 hoekwoningen is intussen afgerond. De 2e fase zal begin 2013 van start gaan. De werkzaamheden gaan gepaard met een geheel nieuwe inrichting van het openbaar gebied met een vernieuwing van het rioolstelsel in combinatie met en waterpasserende verharding.

Afbeelding3

Midden C

In het plandeel Midden C is conform het stedenbouwkundig matenplan ruimte voor de realisatie van 72 eengezinswoningen(De Beatles), 2 appartementencomplexen met elk 18 woningen(Elton en Elvis) en een bebouwing(max. 3 lagen) voor maatschappelijke doeleinden van 515 m2 BVO(Madonna).  Van dit stedenbouwkundig plan is de 1e fase, bestaande uit 54 eengezinswoningen, gerealiseerd. In 2013 zal de 2e fase worden opgepakt. Naast de nieuwe bebouwing is/wordt ook hier de gehele openbare ruimte opnieuw ingericht met nieuwe materialen en is ook het gehele rioolstelsel vernieuwd in combinatie met een waterpasserende verharding..

 Afbeelding2