Bekijk onze projecten

MKA Advies is een adviesbureau
voor het realiseren van een duurzame leefomgeving

imagesCA8GBRRN Haven Breskens

Masterplan havengebied Breskens

In en om het buitendijks gebied van Breskens wil de gemeente Sluis een plan ontwikkelen rondom de haven van Breskens met een mix van wonen, werken en recreëren. Op basis van deze uitgansgpunten is na doorrekeningen van wensmodellen een optimaal haalbaar model ontstaan of wel masterplan voor de ontwikkeling van de haven van Breskens en omgeving.

Jachthaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

In dit masterplan wordt de bestaande jachthaven uitgebreid met en fors aantal ligplaatsen. Deze uitbreiding wordt mede mogelijk gemaakt door de combinatie van de verzwaring en verhoging van de waterkering door Rijkswaterstaat, waarbij een deel van het talud en de dijk de mogelijkheid bieden voor een efficiënte parkeer- en verkeersontsluiting van het plangebied

Bebouwing

Het wonen concentreet zich op de Strekdam, de Handelshaven en de Kaai. Voor alle woningen geldt hierbij dat ze buitendijks zijn gelegen en dus extra beschermd moeten worden tegen overstroming, wind en gevaar(externe veiligheid in verband met transport over de Westerschelde). Op het maaiveld kan daarom ook nergens worden gewoond. Deze ruimten zijn bestemd voor parkeren van de bewoners.

Het werken e.a. is voorbehouden voor de Middenhavenen. Hier is eenlaags bedrijfsbebouwing gepland voor bedrijven, horeca en het nieuwe visserijmuseum in een typische haven bebouwing in lange blokken evenwijdig aan de kade.