Bekijk onze projecten

MKA Advies is een adviesbureau
voor het realiseren van een duurzame leefomgeving

media 339 996863

Algemeen

Kristal NV was de ontwikkelorganisatie voor diverse wooncorporaties in het westen van Nederland, waaronder Woonbron, Haag Wonen, Stadswonen, Woondrecht, Het Oosten. Kristal NV ontwikkelde voor al deze corporaties de herstructureringsopgaven in diverse gemeenten in Nederland. MKadvies B.V. heeft daarbij in verschillende herstructurerinsprojecten geparticipeerd als adviseur planeconomie en civele techniek en als projectcoödinator voor sloopprocessen en inrichting openbare ruimte, zoals o.a. de herstructurering van het Eramuspark te Den Haag, de herstructurering van het bouwplan Sportsingel te Rotterdam, de uitbreiding en aanpasiing van het zorgcomplex Die Buytenweye te Delft,  de sloop van wooncomplexen in de wijk Wielwijk langs de A16 te Dordrecht .

Erasmuspark te Den Haag

maquette-foto-orgineel 1-LRG-CROP     Erasmuspark 289  

Het Eramuspark betrof de herontwikkeling van een deel van de naoorlogse wijk Vredewijk in Den Haag Zuidwest. Het project omvatte de sloop van de bestaande hoogbouw en de ontwikkeling van een nieuwe buurt met ruime eengezinswoningen en appartementen in een autovrije, veilige en kindvriendelijke omgeving. De wijk is gelegen tussen Erasmusweg, Vrederustlaan en De Gaarde en bestaat uit 290 eengezinswoningen(koop en vrije sector huur) te onderscheiden naar herenhuizen, parkwoningen en hofwoningen en 89 appartementen met parkeergarage in één appartementengebouw  met één-, drie-, vier- en vijfkamer appartementen. Woningontwerp Van Sambeek&Van Veen architecten.

Sportsingel te Rotterdam

Overzichtsfoto Sportsingel     Aanzicht Sportsingel

Het plan Sportsingel is een onderdeel van het al bestaand tuindorp in IJsselmonde, met de sfeer en architectuur van de dertiger jaren en veel groen. Dit traditionele tuindorp wordt in het kader van de herstructurering versterkt door er nostalgische traditionele eengezinswoningen te bouwen, die passen binnen de buurt en bij de bestaande leefmilieus. Ook komen er drie woongroepen voor geriatrische cliënten van Laurens met bijbehorende zorgverlening en tot slot ruimte voor kleine bedrijven. Het project omvatte de sloop van de bebouwing en de ontwikkeling van 105 eengezinswoningen(koop), 6 seniorenwoningen(huur), 600 m2 bedrijfsruimte en 3 woongroepen en voorzieningen voor geriatrische cliënten van Laurens: wonen, diensten, zorg. Woningontwerp SAR Architecten & Bouwkundigen BV

Zorgcomplex Die Buytenweye te Delft

Voorzijde nieuwbouw Die Buytenweye te Delft 002     Binnentuin Die Buytenweye te Delft 002

Dit project betrof de nieuwbouw van het verzorgingshuis Die Buytenweye, waarbij naast de nieuwbouw van 90 verzorgingsapartemenetn en 36 verpleegplaatsen, een keuken en recreatieve voorziening voor de wijk zijn gerealiseerd waarbij ook het openbare gebied rondom het complex en het binnengebied van het complex opnieuw is ingericht.

Herstructurering Wielwijk te Dordrecht

Sloop Wielwijk DSC00008     Tuin-der-Herinnering-Wielwijk-opening-buiten-zitten

De herstructurering betrof de herontwikkeling van een deel van de naoorlogse wijk Wielwijk te Dordrecht. Het project omvatte de sloop van de bestaande hoogbouw langs de rijksweg A16 en de latere ontwikkeling van dit braakliggende terrein. De bewoners wilden zelf meer groen in de wijk en wilden tevens invloed uitoefenen op de manier waarop het vrijgekomen terrein ingericht zou worden. De wensen daarbij waren een ontmoetingsplek voor de mensen uit de buurt, een plek om te spelen, elkaar verhalen te vertellen en buurtfeesten te organiseren. Een deel van terrein is nu permanent ingericht als "De Tuin der Herinnering".