Bekijk onze projecten

MKA Advies is een adviesbureau
voor het realiseren van een duurzame leefomgeving

 

Aanzicht kade 001

Merwehoofd te Papendrecht

Het bouwplan Merwehoofd betreft de herontwikkeling van de voormalige Fokker locatie aan de Merwede te Papendrecht. Dit project is een samenwerking tussen Bouwfonds Ontwikkeling(vm. Rabo Vastgoed) en Vorm Ontwikkeling. MKadvies B.V. is sinds 2002 bij het project betrokken in opdracht van Rabo Vastgoed/Bouwfonds ontwikkeling als civieltechnisch adviseur, opsteller van het rioleringsplan en bij de controle en jaarlijkse herziening van de grondexploitatie.

 Speelplaats fase 1